Timis County Energy Management Association
 Efficient energy use is a necessity, not a concept.

Welcome to A M E Timis, Romania !

     


 

   Master Planul Energetic al Județul Timiș  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş a iniţiat realizarea acestui Master Plan Energetic al judeţului Timiş, având în vedere intenţia autorităţilor locale de a avea o politică coerentă în domeniul energiei. Obiectivul general este asigurarea necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut, necesar unei economii moderne, unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentarea cu energie, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.
 
Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş are ca principal obiectiv coordonarea acestui efort de fundamentare a politicii energetice judeţene.
Definirea unei politici energetice judeţene presupune însă şi sprijinul tuturor factorilor implicaţi în producţia, distribuţia şi utilizarea energiei: sisteme de reglementare, companii, populaţie, regii autonome şi autorităţi locale.
În acest context, am considerat oportună iniţierea unor grupuri de lucru formate din reprezentanţi ai principalelor instituţii, care pot defini şi influenţa politica energetică a judeţului prin convenirea unui cadru de cooperare instituţional  care să stea la baza realizării Master Planului Energetic al judeţului, AMET asumându-şi coordonarea acestui efort comun.
 
Master Planul este dezvoltat printr-un proces participativ, cu implicarea activă a tuturor factorilor interesaţi şi are ca obiectiv creşterea eficienţei energetice, protecţia mediului şi utilizarea resurselor regenerabile.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       Informations  
  ----------------------------- 
  -----------------------------  
  -----------------------------  
  -----------------------------  
  -----------------------------  
  -----------------------------  
  -----------------------------  
  -----------------------------  
  -----------------------------  
  -----------------------------  

 

               News 
  -------------------------------- 
  --------------------------------  
  --------------------------------  
  --------------------------------  
  --------------------------------  
  --------------------------------  
  --------------------------------  
  --------------------------------  

 
    Contact 
Asociatia pentru Managementul Energiei Timis

Bdul. Revolutiei din 1989 Nr. 17

Timisoara

Tel: 0265 406591

Fax: 0265 406341

Email: office@amet.ro

 
 Home |  Harta Site |  Despre IEE |  Contact                      

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union.
Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Copyright ©  AMET 2012 - 2014